Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Nohejbal trojic Sovětice 20.7.2024 O pohár starostky obce
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Sovětice

2. Důvod a způsob založení

Obec Sovětice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Sovětice
  Sovětice 25
  503 15 Sovětice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sovětice
  Sovětice 25
  503 15 Sovětice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 17:00 - 19:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon:

  +420 773 636 719 (Kdoulová Miroslava, starosta)

  +420 605 849 282 (Krátký Aleš, 1. místostarosta)

  +420 736 609 708 (Šubrt Pavel, 2. místostarosta)

  4.5 Adresa internetové stránky

  sovetice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Sovětice
  Sovětice 25
  503 15 Sovětice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starosta@sovetice.cz (Kdoulová Miroslava, starosta)
  kratky@sovetice.cz (Krátký Aleš, 1. místostarosta)
  subrt@sovetice.cz (Šubrt Pavel, 2. místostarosta)

 • 4.8 Datová schránka

   3jva6sf

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1080842359/0800 (ČS), 94-9914511/0710 (ČNB)

6. IČO

00269581

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Informace k GDPR:

 

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi.  OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Přehled agend


Správce osobních údajů: Obec Sovětice

sídlo: Sovětice 25, 503 15 Nechanice,  IČ: 00269581, DS: 3jva6sf, telefon: 773 636 719,                   e-mail: starosta@sovetice.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
Kontaktní osoba: Ivana Lášová
sídlo: Mokrovousy 18, IČ: 70957606, DS: fnis7qb, telefon: 498 773 921,
e-mail: ou@mokrovousy.cz