Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Novinky

Oslava cibule a nivy

11.9.2015 ~ Aktuality  

UP obce Sovětice a Horní Černůtky

1.9.2015 ~ Územní plán obce  UP je k nahlédnutí na adrese:  www.hradeckralove.org/folder/1569/ Jedná se o strategický dokument obce, který  nabyl účinnosti 11.4.2015 a nahradil tak dokumentaci z roku 2006...

Žehnání praporu

23.8.2015 ~ Fotogalerie  
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice