Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Novinky

UP obce Sovětice a Horní Černůtky

1.9.2015 ~ Územní plán obce  UP je k nahlédnutí na adrese:  www.hradeckralove.org/folder/1569/ Jedná se o strategický dokument obce, který  nabyl účinnosti 11.4.2015 a nahradil tak dokumentaci z roku 2006...

Žehnání praporu

23.8.2015 ~ Fotogalerie  

Pozvánka na koncert

11.8.2015 ~ Aktuality  

Soví stanování 2015

10.8.2015 ~ Fotogalerie  Stanování se povedlo na jedničku. Děkujeme vedoucím ( Janě Erbenové ,Danu Drábkovi , Ivě Lucické , Aleši Krátkému , Jiřímu Podubeckému, Pavlu Šubrtovi) za pomoc Václavu Hrochovi, Kačce Ma...

Posvícení

15.7.2015 ~ Aktuality  

Den koní 2015

9.7.2015 ~ Fotogalerie  Den koní Horní Černůtky 2015. Více na: www.hornicernutky.cz/fotogalerie/181-1362015-den-koni-7rocnik

Romantický Hrádek

20.5.2015 ~ Aktuality  

Oslavy v Cerekvici

20.5.2015 ~ Aktuality  
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice