Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

SDH Sovětice » Novinky

Dotace JSDH Sovětice

SDH Sovětice na svůj projekt "Vybavení jednotky JPO III JSDH Sovětice" získala dotaci od MAS Hradecký venkov přes SZIF Hradec Králové.

Jednotka bylo vybavená materiálem k ochraně obyvatel při živelných pohromách. Celková dotace činí 241 000kč a práce na získání a adminidtraci této žádosti trvala 2 roky.

 

www.hradeckyvenkov.cz/view.php

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice