Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

SDH Sovětice » Soutěže

"Hasičské tatrování" SDH Sovětice celostátní vítěz.

Sovičky ze Sovětic týden co týden vystupují na různých soutěžích, někdy i oba víkendové dny. Za to bych chtěl poděkovat vedoucím a rodičům, kteří ze svých prostředků hradí všechny výjezdy. Dnes tato cesta vedla až do Zbirohu na Plzeňsku. Na tomto místě probíhalo " Zbirožské tatrování" na kterém byl vyhlášen vítěz celostátního kola za nejlepší video. SDH Sovětice vyhrálo s "Pohádkou o řepě". A za to patří velký dík našemu dvornímu kameramanovi PETRU BLAŽKOVI, který s našim SDH spolupracuje spoustu let a tato pohádka je hlavně jeho nápadem.

Pro připomení pohádky:

http://videoaz.net/nase-projekty/hasicska-pohadka-repa

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice