Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

Vesnice roku » Vesnice roku 2014

Návštěva celostátní komise "přidány nové fotky"

15.8.2012 v pravé poledne, prijela do naší obce celostátní komise, která hodnotila v naší obci spolupráci obce zemědělstvím, spolky, jako jsou koňáci, myslivci, včelaři, rybáři, ale i hasiči. Bude se rozhodovat o titulu "Oranžová stuha České republiky" a nejlepší tři oceněné obce se zúčastní slavnostního vyhlášení v Luhačovicich.

Poděkování za pomoc při návštěvě hodnotitelské komise patří Ivaně Duškové, Monice Petříkové, Ivetě Krátké, Ing. Františku Petřikovi, Mirku Šolcovi, Mirku Hladíkovi, Vašku Hrochovi a Zdeňku Nejmanovi.

© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice