Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Čarodějnice 2024 - úterý 30.4.2024
1 2 3 4
Vycházka za ptáky - Horní Černůtky sobota 4.5.2024
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
Sovětický gladiátor neděle 26.5.2024 Horní černůtky
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czechpoint a další služby

Czechpoint a další služby

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

DÁLE ZDE PROVÁDÍME:

Ověření pravosti podpisu – legalizace

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace


Kde

 • Obecní úřad Sovětice

Kdy

 • Pondělí 17:00-19:00

Kontaktní osoba

 • Miroslava Kdoulová, Aleš Krátký

Poplatek

 • Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny (za každou i započatou stránku formátu A4 a menší, má-li vidimovaná listina stránku větší než formát A4 vybírá se správní poplatek násobkem podle počtu A4 obsažených ve formátu vidimované listiny) činí Kč 30,-.
  Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí Kč 30,-.
  Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • z katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví

  • podle čísla listu vlastnictví

  • podle čísla popisného

  • podle čísla parcely

  • Poplatek: 100,- Kč za 1. stránku a 50,- za každou další

 • z obchodního rejstříku

  • podle IČO

  • Poplatek: 100,- Kč za 1. stránku a 50,- za každou další

 • ze živnostenského rejstříku

  • podle IČO

  • Poplatek: 100,- Kč za 1. stránku a 50,- za každou další

 • z Rejstříku trestů

  • po předložení platného dokladu totožnosti

  • Poplatek: 100,- Kč

 • z bodového hodnocení řidiče

  • po předložení platného dokladu totožnosti

  • Poplatek: 100,- Kč

 • z insolvenčního rejstříku

  • podle IČO

  • podle osobních údajů

  • Poplatek: 100,- Kč za 1. stránku a 50,- za každou další

 • ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • podle IČO

  • Poplatek: 100,- Kč za 1. stránku a 50,- za každou další

Důležité informace

 • Doklad totožnosti sebou


VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže, atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Výstup může požadovat anonymní žadatel.
 • Výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla (IČ) podnikatelského subjektu.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
 • Na odboru Živnostenský úřad lze však vedle služeb Czech POINT požádat o výpis ze živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona. Výpis je pak zpoplatněn pouze částkou 20 Kč za každou započatou stránku.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR

 • Podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice.
 • Jestliže o výpis z Rejstříku trestů žádá zmocněnec, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a prokázat svoji totožnost.
 • V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč (bez ohledu na počet stran) jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek
 • V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle § 11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB (KARTY ŘIDIČE)

 • Centrální registr řidičů je neveřejný, občan získá výpis stavu konta z karty řidiče po důkladném ověření totožnosti.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Jde o náhradu několika výpisů (obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, ad.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy opakovaně předkládat v rámci veřejných nabídek ušetří nová funkcionalita poměrně hodně času i zbytečné administrativy. Je třeba se však nejprve do tohoto registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré požadované dokumenty. Správcem seznamu kvalifikovaných dodavatelů je odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, kde lze podávat žádosti o zápis do tohoto registru.
 • Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí znát IČ organizace.
 • Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

 • Výpis z insolvenčního rejstříku poskytuje informaci, zda je osoba vedena jako dlužník nebo nikoliv. V případě, že je osoba vedena v insolvenčním rejstříku, výpis obsahuje aktuální stav insolvenčního řízení.
 • Formulář nabízí dva způsoby vyhledávání v rejstříku: o Podle Identifikačního čísla organizace – výpis bude vyžádán vzhledem k organizaci zadaného identifikačního čísla. o Podle Osobních údajů – výpis bude vyžádán vzhledem ke konkrétní osobě na základě jejích identifikačních údajů.