Sovětice a Horní Černůtky
Znak obcí Sovětice a Horní Černůtky
Horní Černůtky
SDH Sovětice
 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Obecní úřad a hasičská zbrojnice

 • Sovětice - Petříkův statek

 • Sovětice - Dětské hřiště

 • Sovětice - Obecní úřad

 • Sovětice - Zástavba obce

 • Sovětice - Hřiště

 • Sovětice - Hospoda U Rechů

 • Sovětice - Pomník 1. světová válka

 • Sovětice - Letecký pohled

 • Sovětice - Zvonička

 • Horní Černůtky - Náves

 • Horní Černůtky - Kulturní dům

 • Horní Černůtky - Myslivecká bažantnice

 • Horní Černůtky - Střelnice

 • Horní Černůtky - Odchovna bažantnice

 • Horní Černůtky - Písník

 • Horní Černůtky - Dětské hřiště

 • Horní Černůtky - Letecký pohled

SDH Sovětice

Zásah 17.4.2016

Ve 2:27 byl JSDH Sovětice vyhlášen poplach. Ve 2:34 jednotka vyjížděla k zásahu do obce Hněvčeves. Účast HZS Čepro, HZS Hořice, JSDH Sovětice, JSDH Hněvčeves. Díky včasnému zásahu, nedošlo k větším škodám. Majiteli domu, přejeme brzké uzdravení.

www.pozary.cz/clanek/133930-nekolik-jednotek-profesionalnich-a-dobrovolnych-hasicu-bylo/

Fotografie:
© Copyright 2006 - 2014  Obec Sovětice