Sovýtice a HornÝ ╚ern¨tky
Znak obcÝ Sovýtice a HornÝ ╚ern¨tky
HornÝ ╚ern¨tky
SDH Sovýtice
 • Sovýtice - ObecnÝ ˙°ad

 • Sovýtice - ObecnÝ ˙°ad a hasiŔskß zbrojnice

 • Sovýtice - Pet°Ýk¨v statek

 • Sovýtice - DýtskÚ h°iÜtý

 • Sovýtice - ObecnÝ ˙°ad

 • Sovýtice - Zßstavba obce

 • Sovýtice - H°iÜtý

 • Sovýtice - Hospoda U Rech¨

 • Sovýtice - PomnÝk 1. svýtovß vßlka

 • Sovýtice - Leteckř pohled

 • Sovýtice - ZvoniŔka

 • HornÝ ╚ern¨tky - Nßves

 • HornÝ ╚ern¨tky - KulturnÝ d¨m

 • HornÝ ╚ern¨tky - Mysliveckß ba×antnice

 • HornÝ ╚ern¨tky - St°elnice

 • HornÝ ╚ern¨tky - Odchovna ba×antnice

 • HornÝ ╚ern¨tky - PÝsnÝk

 • HornÝ ╚ern¨tky - DýtskÚ h°iÜtý

 • HornÝ ╚ern¨tky - Leteckř pohled

Vesnice roku » Vesnice roku 2014

P°ijetÝ v PoslaneckÚ snýmovný

25.3.2015 probýhlo p°ijetÝ zßstupc¨ vÝtýz¨ jednotlivřch kraj¨ v soutý×i Vesnice roku 2014. P°inßÜÝme fotografie z tohoto dne.
ę Copyright 2006 - 2014  Obec Sovýtice